มอบทุนการศึกษาเด็กชายนิพิฐ เพ็ชร์พิพัฒน์ ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET


มอบทุนการศึกษาเด็กชายนิพิฐ เพ็ชร์พิพัฒน์ ที่สอบได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET


[post: 7 มิถุนายน 2563 20:59:41] [view: 1731]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.