ภาพกิจกรรมรับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด


วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนบ้านสบกอน รับการประเมินเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับจังหวัด โดยมีว่าที่พันตรีสุรเดช รอดจินดา รอง ผอ.สพป.น่าน เขต 1 เป็นประธาน พร้อมคณะ และได้ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียนเพื่อพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป


[post: 12 พฤศจิกายน 2563 11:29:19] [view: 2566]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.