โรงเรียนบ้านสบกอนต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) จังหวัดพะเยา


วันที่ 2 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านสบกอนต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) จังหวัดพะเยา ที่ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (Mini English Program:MEP ) โดยมีนายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยนางภาวิณีย์ วิกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรั


[post: 2 มิถุนายน 2565 21:30:01] [view: 337]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2023 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.