เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565


วันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน มอบหมายให้ นางภาวิณีย์ วิกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน พร้อมด้วย คณะครูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565 เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน ให้ตระหนักถึงความสําคัญของปัญหายาเสพติด มากยิ่งขึ้น ภายใต้กรอบแนวคิดของการรวมพลัง เพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน ณ หอประชุม อําเภอเชียงกลาง


[post: 23 มิถุนายน 2565 21:10:01] [view: 1055]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.