การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565


ผลการประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 โดยโรงเรียนบ้านสบกอน ได้รางวัลชนะเลิศ เหรียญทองคือ    เด็กหญิงพิชญธิดา มาสุข รวมทั้งรางวัลระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง รวมทั้งสิ้น 8 รางวัล


[post: 20 กรกฎาคม 2565 20:45:45] [view: 1134]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.