ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน


วันที่ 12 กันยายน 2565 นำโดย นายธวัชชัย ยวงคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสบกอน พร้อมด้วยนางภาวิณีย์ วิกาศ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 เพื่อพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนด้วยกระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยท่านมธุรส ประภาจันทร์ ผอ.กลุ่มพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน สทศ. และคณะ one team สพฐ.


[post: 20 กันยายน 2565 20:24:34] [view: 671]

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.