ข่าวประชาสัมพันธ์ ทั้งหมด
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่/เวลา
จำนวนการเปิดอ่าน
ลำดับ
หัวข้อ
วันที่/เวลา
จำนวนการเปิดอ่าน
1
QR code แบบวัด EIT
23-8-2566 11:18:58
1018
2
งานวิ่งเติมบุญ#๔ 100ปี สบกอน
22-12-2565 17:06:06
1330
3
สบกอน 100 ปี มินิมาราธอน 28 มกราคม 2566
1-12-2565 20:33:07
992
4
ต้อนรับคณะติดตามการขับเคลื่อนการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
20-9-2565 20:24:34
1026
5
กิจกรรมมหกรรมวิชาการ “Nothern English Medium Instruction Programmes Open House 2022”
20-9-2565 20:19:26
1045
6
โครงการพัฒนาบุคลากรก้าวหน้าสู่ครูมืออาชีพ
30-8-2565 11:04:31
1267
7
การประกวดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านตามรอยพระราชจริยวัตร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565
20-7-2565 20:45:45
1134
8
โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2565 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2
20-7-2565 20:18:01
966
9
เข้าร่วมกิจกรรม รณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจําปี 2565
23-6-2565 21:10:01
1055
10
โรงเรียนบ้านสบกอนต้อนรับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนอนุบาลปง (บ้านนาปรัง) จังหวัดพะเยา
2-6-2565 21:30:01
705
11
(The Centenary of Ban Sobkorn School 100th)❤️
25-5-2565 08:36:47
624
12
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (NT) ปีการศึกษา 2564
21-5-2565 18:23:23
671
13
นิเทศติดตามความพร้อมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
21-5-2565 18:21:04
588
14
ประกาศรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
25-1-2565 14:53:19
786
15
ประกาศหยุดเรียน ให้ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 30 พ.ย. 2564 ถึง 6 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าจะมีกำหนดเปลี่ยนแปลง
30-11-2564 10:15:28
772
16
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียน ระดับชั้นอนุบาล 2 ชั้นอนุบาล 3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ห้องเรียน (Mini English Program : MEP)
4-3-2564 11:01:44
1300
17
ประกาศโรงเรียนบ้านสบกอน เรื่อง ปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ
5-1-2564 15:44:08
956
18
ประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
11-12-2563 11:28:43
1343
19
คุณมารุต-คุณปภาวรินทร์ มหายศ สนับสนุนงบประมาณการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน
11-12-2563 11:25:55
874
20
รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับจังหวัด
12-11-2563 10:47:04
908
21
รับการประเมินเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ระดับเขตพื้นที่
16-10-2563 14:13:17
900
22
ต้อนรับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
16-10-2563 14:12:17
1059
23
เกษียณอายุราชการครู 2563
7-10-2563 14:45:04
1022
24
ศึกษาดูงาน การจัดการเรียนการสอน
18-9-2563 15:47:06
810
25
การนิเทศ ติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 2563
18-9-2563 15:40:38
931
26
นายอำเภอเชียงกลางตรวจเยี่ยมโรงเรียน
25-8-2563 14:04:50
857
27
ค่ายคุณธรรม จริยธรรม
14-8-2563 15:26:27
968
28
วันแม่แห่งชาติ 2563
14-8-2563 15:21:41
793
29
กรรมการ ก.ต.ป.น. นิเทศ ติดตาม โรงเรียนบ้านสบกอน
31-7-2563 16:11:04
769
30
นิเทศติดตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
24-7-2563 14:33:09
875
31
พีธีไหว้ครู 2563
24-7-2563 14:32:06
769
32
การนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา 1/2563
3-7-2563 11:25:20
791
33
โรงเรียนบ้านสบกอน ได้รับการสนับสนุนหน้ากากอนามัย
3-7-2563 11:19:44
768
34
โรงเรียนบ้านสบกอนคัดกรองนักเรียนในการเปิดภาคเรียนวันแรก 1/2563
1-7-2563 12:30:01
756
35
แนวทางเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1/2563
16-6-2563 14:39:13
785
36
เด็กชายนิพิฐ เพ็ชร์พิพัฒน์ ชนะเลิศอันดับ 1 โครงการเพชรล้านนา (น่าน)
16-6-2563 14:35:43
750
37
“วิถีเรียนรู้ใหม่ เด็กๆได้เรียนรู้ แม้อยู่บ้าน”
4-6-2563 12:11:10
793
38
เยี่ยม ติดตามความพร้อมของการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV
4-6-2563 12:00:12
864
39
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านสบกอน ที่มีผลคะแนนการทดสอบ (NT) ร้อยละ 80 ขึ้นไป ปีการศึกษา 2562
4-6-2563 11:51:56
772
40
เด็กหญิงวีรภัทรา คำดี นักเรียนชั้น ป. 3/1 ได้คำแนนเต็ม 100 คะแนน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ปีการศึกษา 2562
4-6-2563 11:50:42
794
41
โรงเรียนบ้านสบกอน มอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบได้ 100 คะแนนเต็ม วิชาคณิตศาสตร์ ในการสอบ O-NET
4-6-2563 11:48:38
786
42
แนวปฏิบัติการรับเอกสารรายงานผลการเรียนของนักเรียน
4-6-2563 11:45:49
773
43
โรงเรียนบ้านสบกอน ขอแสดงความยินดี กับ เด็กชายนิพิฐ เพ็ชร์พิพัฒน์
4-6-2563 11:41:36
868

โรงเรียนบ้านสบกอน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2

193 หมู่ 13 ตำบลเชียงกลาง อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 55160

โทรศัพท์: 054-797003

อีเมล: sobkornschool@gmail.com

Sobkorn School

193 Moo.13 Tambon Chiangklang , Chiangklang

Nan Primary Education Service Area Office 2

NAN, Thailand 55160

Telephone: 054-797003

E-mail: sobkornschool@gmail.com

Copyright © 2024 SOBKORN SCHOOL, All rights reserved.